Tổng hợp các loại chứng khoán hiện nay

Chứng khoán cụ thể có bao nhiêu loại và đặc điểm của từng loại là gì ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các loại chứng khoán trong bài viết dưới đây nhé.

Nhắc tới chứng khoán người ta thường nghĩ đến cổ phiếu. Tuy nhiên, trong thị trường chứng khoán ngoài cổ phiếu thì còn có nhiều loại khác cũng được gọi là chứng khoán. Vậy chứng khoán cụ thể có bao nhiêu loại và đặc điểm của từng loại là gì ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các loại chứng khoán trong bài viết dưới đây nhé.

1. Cổ phiếu

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành (điều 4 luật chứng khoán 2019).

Hay nói cách khác là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành. Cổ phiếu được chia làm hai loại là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu thường

Là loại cổ phiếu thể hiện quyền sở hữu của cổ đông trong doanh nghiệp, cho phép cổ đông được hưởng những quyền lợi thông thường của doanh nghiệp cổ phần. Quyền lợi của chủ sở hữu chính là được tham gia quản lý và kiểm soát doanh nghiệp, hưởng lợi nhuận từ doanh nghiệp, được chuyển nhượng cổ phần sở hữu. Trường hợp doanh nghiệp giải thể/ phá sản cổ đông được quyền nhận một phần giá trị còn lại của doanh nghiệp sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu ưu đãi

Là loại cổ phiếu cho phép chủ sở hữu được hưởng một số quyền lợi đặc biệt hơn so với cổ phiếu thường như là tỷ lệ cổ tức cao hơn và ưu tiên trả trước, được hoàn vốn khi công ty phá sản.

Tổng hợp các loại chứng khoán hiện nay

Tuy nhiên cũng sẽ bị hạn chế một số quyền nhất định như không được tham gia biểu quyết, không được tự do chuyển nhượng, chỉ được hưởng một ưu đãi không được chọn nhiều hơn vì vậy tùy thuộc vào loại cổ phiếu ưu đãi mà sẽ có những lợi ích và hạn chế đi kèm.

2. Trái phiếu

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành (điều 4 luật chứng khoán 2019).

Tổng hợp các loại chứng khoán hiện nay

Hay nói cách khác trái phiếu là loại chứng khoán huy động vốn từ doanh nghiệp phát hành, doanh nghiệp sẽ phải trả một khoản lãi suất cố định trong thời gian xác định và hoàn trả phần vốn cho người sở hữu trái phiếu khi đến thời gian đáo hạn. Dựa vào các đặc điểm khác nhau mà trái phiếu được chia làm nhiều loại như sau:

Theo chủ thể phát hành gồm trái phiếu ngân hàng, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

Theo lợi tức gồm trái phiếu có lãi suất cố định, trái phiếu có lãi suất biến đổi (lãi suất thả nổi), trái phiếu có lãi suất bằng không.

Theo hình thức gồm trái phiếu ghi danh và trái phiếu vô danh.

Theo tính chất gồm trái phiếu có quyền mua cổ phiếu, trái phiếu có thể mua lại, trái phiếu có thể chuyển đổi.

Theo mức độ đảm bảo thanh toán gồm trái phiếu đảm bảo, trái phiếu không đảm bảo.

3. Chứng chỉ có nguồn gốc chứng khoán

Trong các loại chứng khoán thì ngoài cổ phiếu và trái phiếu còn có chứng quyền, chứng khế, chứng chỉ thụ hưởng được gọi chung là chứng chỉ có nguồn gốc chứng khoán. Đây là loại thể hiện quyền mua/ bán hoặc thụ hưởng của chủ sở hữu đối với chứng khoán.

Chứng quyền: giấy xác nhận quyền mua cổ phiếu mới phát hành, thường được phát hành cho cổ đông cũ hoặc chủ sở hữu để giao dịch mua bán.

Chứng khế: các giấy tờ phát hành kèm theo trái phiếu, xác nhận quyền được mua cổ phiếu với một số điều kiện nhất định.

Chứng chỉ thụ hưởng: giấy xác nhận quyền lợi của chủ sở hữu trong quỹ đầu tư. Chứng chỉ thụ hưởng có thể mua bán, giao dịch.

Hy vọng bài viết này sẽ mang lại thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư, giúp các bạn có cái nhìn bao quát hơn về thị trường chứng khoán cũng như phân biệt rõ các loại chứng khoán hiện có trên thị trường ngày nay.

Tổng hợp các loại chứng khoán hiện nay

Tổng hợp các loại chứng khoán hiện nay

Chứng khoán cụ thể có bao nhiêu loại và đặc điểm của từng loại là gì ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các loại chứng khoán trong bài viết dưới đây nhé.

Rủi ro cần biết khi tham gia vào thị trường chứng khoán

Rủi ro cần biết khi tham gia vào thị trường chứng khoán

Đầu tư chứng khoán sẽ giúp các nhà đầu tư thu về những khoản lợi nhuận vô cùng hấp dẫn, tuy nhiên những rủi ro tiềm ẩn cũng là điều mà các nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi tham gia.

Bí kíp đầu tư hiệu quả chứng khoán dài hạn

Bí kíp đầu tư hiệu quả chứng khoán dài hạn

Để kết quả đầu tư chứng khoán có hiệu quả thì việc lựa chọn kênh đầu tư thôi chưa đủ mà việc cân nhắc lựa chọn hình thức đầu tư cũng rất là quan trọng